18
مه

انتصاب جدید در شرکت سیمان تهران

مهدی سرخان پور به عنوان مدیر عامل شرکت پریفاب و از زیر مجموعه های شرکت سیمان تهران منصوب شد شرکت پریفاب به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه سیمان...

Read More