14
مارس

هفته درخت کاری

به مناسبت هفته درخت کاری با حضور مدیر عامل و جمعی از مدیران و کارکنان شرکت پریفاب در زمینی به مساحت ۴۰۰۰متر برگزار شد.

Views: 74