ديوارهاي محوطه دیوار نما و ديوارهاي جانبي سوله

  • Home
  • /
  • service
  • /
  • ديوارهاي محوطه دیوار نما و ديوارهاي جانبي سوله

جهت كاهش عمليات اجرائي در محل و همچنين ايجاد طرحهاي متنوع در نماي ديوار‌ها و همچنين قابليت تعويض و جابجائي آسان اين نوع قطعات سبب شده كه تقاضا و استفاده از اين نوع قطعات در سالهاي اخير بطور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است ؛ كه بدين منظور طرحهاي متنوع در اين زمينه توسط اين شركت ارائه شده است.اين نوع ديوارها با استفاده از اتصالات پيچ و مهره‌ به سازه سوله متصل مي‌شود.و عمده مزيت اين نوع قطعات علاوه بر موارد ذكر شده سهولت در نصب مي‌باشد .

Views: 1968