18
فوریه

بازدید مدیرعامل محترم شرکت سیمان تهران از شرکت پریفاب

مدیرعامل سیمان تهران با اشاره به وجود زیر ساخت های مناسب در گروه سیمان تهران افزود:ارزش افزوده با اتکاء به هم افزایی موجود در مجموعه و بهره گیری از صنایع تبدیلی جزو راهبردهای اساسی سیمان تهران است. مهندس حسینی در حاشیه بازدید از شرکت پریفاب افزود:مسیر صحیح تولید و دستیابی به سود اقتصادی مناسب در گرو ایجاد ارزش افزوده از محل تبدیل سیمان به محصولات دیگر است. وی رسیدن به سود دهی در شرکت پریفاب پس از چندین سال را نشانه باور و همت کارکنان این مجموعه دانسته و بر تهیه برنامه جامع سه ساله این شرکت تاکید کرد. مهندس سرخان پور مدیرعامل شرکت پریفاب نیز ضمن تقدیر از حمایت ها و راهنمایی های مدیر عامل سیمان تهران،خرید تجهیزات سنگین،بهینه سازی سیستم مالی،مدیریت آب و مدیریت فروش را از اقدامات شرکت پریفاب در سال جاری عنوان نمود.

بازدیدها: 88