18
مه

دو انتصاب جدید در شرکت سیمان تهران

سعید کریمی نژاد به عنوان مدیر عامل شرکت پریفاب و از زیر مجموعه های شرکت سیمان تهران منصوب شد

به گزارش سیمان خبر و به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان تهران، مهندس سعید کریمی نژاد به عنوان مدیرعامل شرکت پریفاب و مهندس بابک عقیلی به عنوان عضو هیات مدیره این شرکت منصوب شدند.

شرکت پریفاب به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه سیمان تهران با موضوع تولید بتن و قطعات پیش ساخته بتنی مشغول فعالیت می باشد.

بازدیدها: 75